کاردانی ,دقیق ,ابزار ,مکانیک ,سیستم ,کامپیوتر ,ابزار دقیق ,کامپیوتر سیستم ,کاردانی کامپیوتر ,کاردانی مکانیک ,مکانیک تاسیسات ,کاردانی کامپیوتر
نام و نام خانوادگی مقطع و رشته
عبدالرضا زرگان نژاد کاردانی آزمون فلزات
علیرضا نبهانی  کاردانی آزمون فلزات
محمد بهمنی نژاد کاردانی آزمون فلزات
مسعود حزباویان کاردانی آزمون فلزات
پوریا خدری کاردانی حرفه ای حسابداری
سحر محبی فر کاردانی حرفه ای حسابداری
نورالله قایمی پور کاردانی فنی ابزار دقیق
سید حسین کاظمی کاردانی فنی ابزار دقیق
رضا بهوندی کاردانی فنی ابزار دقیق
محسن عبداله پور کاردانی فنی ابزار دقیق
محب ظاهری عبده وند کاردانی فنی ابزار دقیق
عبدالله علیزاده کاردانی فنی ابزار دقیق
علی عقیلی زاده کاردانی فنی ابزار دقیق
حیدر مهدی پور کورانی کاردانی فنی ایمنی
شهاب دخیل زاده کاردانی فنی ایمنی
محمدرضا شفیانی بختیاری کاردانی فنی ایمنی
ساسان میرحاجی کاردانی فنی ایمنی
جواد اسدی کاردانی فنی ایمنی
امیر محسینی کاردانی فنی بازرسی جوش
عزیزاله سلیمانی کاردانی فنی بازرسی جوش
عباس درویشی کاردانی فنی بازرسی جوش
محمد امانی کاردانی فنی برق صنعتی
حمزه زبید کاردانی فنی برق صنعتی
محمد قنبری عدیوی کاردانی فنی برق صنعتی
علی(نریمان) نوروزی عسکری کاردانی فنی جوشکاری
حسین قنواتی زاد کاردانی فنی جوشکاری
احمد منبوهی کاردانی فنی کنترل
علی شکیبایی مجد کاردانی کامپیوتر سیستم ها
فاطمه لطفی کاردانی کامپیوتر سیستم ها
لیلا چراغیان کاردانی کامپیوتر سیستم ها
سمیه حسن زاده مطوری کاردانی کامپیوتر سیستم ها
ملیحه زارع نژاد کاردانی کامپیوتر سیستم ها
مهتاب عبداللهی کاردانی کامپیوتر سیستم ها
جمیل اعرابی کاردانی مکانیک تاسیسات
حسین حسن پور کاردانی مکانیک تاسیسات
قاسم کعب نیا کاردانی مکانیک تاسیسات
قادر میاحی کاردانی مکانیک تاسیسات
علیرضا کابی پور کاردانی مکانیک تاسیسات
فرشاد لرکی کاردانی مکانیک ماشین افزار
منبع اصلی مطلب : خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز
برچسب ها : کاردانی ,دقیق ,ابزار ,مکانیک ,سیستم ,کامپیوتر ,ابزار دقیق ,کامپیوتر سیستم ,کاردانی کامپیوتر ,کاردانی مکانیک ,مکانیک تاسیسات ,کاردانی کامپیوتر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی صادر شده کارشناسی و کاردانی