تاریخ ,واحد ,دانشجویان ,مرکز ,مقطع ,بدیهی ,انتخاب واحد ,مدیرگروه مراجعه ,دفتر مدیرگروه ,مراجعه نمایند ,تاریخ امتحانات ,مراجعه نمایند بدیهی ,مدی

اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان مرکز لوله سازی اهواز

 

 1- انتخاب واحد کلیه رشته ها از تاریخ 15 الی 23 شهریور و همچنین حذف و اضافه از تاریخ 10 الی 15 مهر و بر اساس تقویم آموزشی متناسب با نیمسال ورودی می باشد.

2- چنانچه دروس افتاده و یا اخذ نشده ترم های گذشته ارائه نشده باشد در صورت ارائه همان درس در رشته ی دیگر و وجود ظرفیت ، در زمان حذف و اضافه بصورت موازی تعریف و قابل انتخاب خواهند شد.

3- دانشجویان ترم آخر چنانچه برای اخذ دروس فارغ التحصیلی و یا تعداد واحد مشکلی در انتخاب داشتند فقط در تاریخ های 3 الی 4  مهر به کارشناس مربوطه / دفتر مدیرگروه مراجعه نمایند بدیهی است به مراجعات خارج از تاریخ یاد شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- اولویت انتخاب واحد ، چک لیست رشته با رعایت ترتیب و پیش نیازها می باشد و ملاک انتخاب تاریخ امتحان مورد قبول نمی باشد بدیهی است این مرکز حق ویرایش تاریخ امتحانات را برای خود محفوظ می دارد.

5- درس دانش خانواده و جمعیت مربوط به مقطع کاردانی بوده و دانشجویان مقطع کارشناسی فقط درصورت عدم گذراندن درس تنظیم خانواده ( تک واحدی ) در مقطع کاردانی مکلف به اخذ آن خواهند بود.

6- تاریخ امتحانات با درصدی تغییر از تاریخ 11/10/1395 نهایی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پس از تاریخ یاد شده قابل اعتبار می باشد.

7- دانشجویان مشروط پس از انتخاب واحد جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل در تاریخ های 3 الی 4  مهر به کارشناس مربوطه / دفتر مدیرگروه مراجعه نمایند بدیهی است در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف ، انتخاب واحد ، فقط سبب ثبت بدهی شهریه گردیده و مرکز مجاز است طبق مقررات رفتار نماید.

 

منبع اصلی مطلب : خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز
برچسب ها : تاریخ ,واحد ,دانشجویان ,مرکز ,مقطع ,بدیهی ,انتخاب واحد ,مدیرگروه مراجعه ,دفتر مدیرگروه ,مراجعه نمایند ,تاریخ امتحانات ,مراجعه نمایند بدیهی ,مدی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان مرکز لوله سازی اهواز