مهندسی ,دقیق ,ابزار ,کنترل ,کاردانی ,فناوری ,کنترل ابزار ,مهندسی کنترل ,ابزار دقیق ,مهندسی فناوری ,فناوری بازرسی  ,مهندسی کنترل ابزار ,مهندسی ف

نام و نام خانوادگی

سعید سلیمان زاده

رشته

کارشناسی حسابداری

محمود صالح زاده مهندسی فناوری بازرسی  جوش
محسن زنگنه زاده مهندسی فناوری بازرسی  جوش
رضا محمد علی زاده مهندسی فناوری بازرسی  جوش
عباس هوایی بهبهانی مهندسی فناوری بازرسی  جوش
ایرج بهزادی حموله مهندسی فناوری بازرسی  جوش
امین شیرالی مهندسی فناوری بازرسی  جوش
عباس نظرنیا مهندسی فناوری بازرسی  جوش
یوسف راهی مهندسی فناوری جوش
سجاد یوسفی زاده مهندسی فناوری جوش
علی امینی فر مهندسی فناوری جوش
حسین جواهری مهندسی کنترل ابزار دقیق
محمد طاهر طالبی مهندسی کنترل ابزار دقیق
سید مرتضی موسوی  مهندسی کنترل ابزار دقیق
سعیدهدایتی مهندسی کنترل ابزار دقیق
عاشور دورقی مهندسی کنترل ابزار دقیق
امید جهانگیری مهندسی کنترل ابزار دقیق
ابراهیم کردزنگنه مهندسی کنترل ابزار دقیق
حمید باوی حویزه پور مهندسی کنترل ابزار دقیق
مهران زیلابی مهندسی کنترل ابزار دقیق
محمد غفاری مهندسی کنترل ابزار دقیق
امیر محمد خرات شوشتری مهندسی کنترل ابزار دقیق
غلامعباس مالکی  مهندسی کنترل ابزار دقیق
سعید احمدی مهندسی کنترل ابزار دقیق
بهروز صبری مهندسی مکانیک ماشین افزار
عادل شولی مهندسی مکانیک ماشین افزار
محمد شیرین زاده مهندسی مکانیک ماشین افزار
نریمان نامجو مهندسی مکانیک ماشین افزار
امین نادری اصل مهندسی مکانیک ماشین افزار
رضا شیرالی کاردانی حرفه ای حسابداری
احسان احسانی فر کاردانی حرفه ای حسابداری
مریم موسوی کاردانی حرفه ای حسابداری
محمد کلانتریان کاردانی حرفه ای حسابداری
شاپور ایمری زاد کاردانی فنی بازرسی جوش
کیوان اصلانی کاردانی فنی بازرسی جوش
رضا داودی کاردانی فنی برق صنعتی
صادق شفیعی سرارودی کاردانی کامپیوتر سیستم ها
صالح شهروئی کاردانی مکانیک تاسیسات

 

منبع اصلی مطلب : خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز
برچسب ها : مهندسی ,دقیق ,ابزار ,کنترل ,کاردانی ,فناوری ,کنترل ابزار ,مهندسی کنترل ,ابزار دقیق ,مهندسی فناوری ,فناوری بازرسی  ,مهندسی کنترل ابزار ,مهندسی ف
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی صادر شده کارشناسی و کاردانی