تحویل ,گزارش ,کامپیوتری ,سیستم ,کارورزی1 ,کامپیوتر ,تحویل گزارش ,افزار برنامه ,کامپیوتر سیستم ,برنامه سازی ,سازی کامپیوتری ,کارورزی1 کامپیوتر س

قابل توجه دانشجویان رشته های کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات:

آخرین مهلت تحویل گزارش دروس کاربینی، کارورزی و پروژه نیمسال دوم 95-94 ساعت 8 روز سه شنبه 19/04/95 می باشد.

بدیهی است عدم تحویل گزارشات مربوطه، منجر به اخذ مجدد درس در نیمسال 96-95 و پرداخت مجدد هزینه خواهد.

 

ردیف

نام

درس

رشته

وضعیت

1

عباسی تشنینزی نریمان

کارورزی2

نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

2

عباس منتظری مریم

کارورزی1

نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

3

شریفی محمد

کارورزی1

نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

4

دام چین مشاک محمدرضا

کارورزی1

نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

5

بغلانی بهمنشیری میلاد

کارورزی1

نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

6

ازادی بندانی علی اصغر

کارورزی1

نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

7

احمدی عرفان

کارورزی1

نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

8

ابراهیمی نژاد سیدمحمد

کارورزی2

کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

9

زهتاب فرزاد

کارورزی2

کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

10

منجزی اردشیر

کارورزی2

کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

11

احمدیان زینب

کارورزی1

کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

12

رضائی کلاموئی مهتاب

کارورزی1

کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

13

رضاتوفیق سیده فاطمه

کارورزی1

کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

14

سکینی عدنان

کارورزی1

کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

15

شریفی فواد

کارورزی1

کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

16

شیرین میلاد

کارورزی1

کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

17

مهدی پوربیرگانی معصومه

کارورزی1

کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

18

منجزی اردشیر

"پروژه

کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

19

کوزری کاظم

کاربینی

 مهندسی فناوری اطلاعات

عدم تحویل گزارش

20

اسفندیاری رضا

کاربینی

 نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

21

راه نورد سروش

کاربینی

 نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

22

کلانترزاده محمدجواد

کاربینی

 نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

23

هادوی محسن

کاربینی

 نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

24

پارسافر شایان

کاربینی

 کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

25

جمال پور مهدی

کاربینی

 کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

26

عساکره رضا

کاربینی

 کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

27

موسوی شوشتری سیدعبدالحمید

کاربینی

 کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

28

نوری فروشانی امیرحسین

کاربینی

 کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری

عدم تحویل گزارش

 

منبع اصلی مطلب : خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز
برچسب ها : تحویل ,گزارش ,کامپیوتری ,سیستم ,کارورزی1 ,کامپیوتر ,تحویل گزارش ,افزار برنامه ,کامپیوتر سیستم ,برنامه سازی ,سازی کامپیوتری ,کارورزی1 کامپیوتر س
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : قابل توجه دانشجویان رشته های کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات: